V roce 1995 založili JUDr. Jan Oškrdal a JUDr. Štěpán Hlucháň společnou advokátní kancelář. V roce 2003 do sdružení přistoupil Mgr. Ondřej Surga. Nyní působí kancelář pod názvem Advokátní kancelář Surga, Oškrdal, sdružení advokátů.

JUDr. Jan Oškrdal, advokát

Je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře. V roce 1973 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Poté řadu let pracoval jako právník v podniku Stavby silnic a železnic, s. p. V letech 1990 až 1995 byl činný jako komerční právník. V advokacii působí od roku 1996. V seznamu České advokátní komory je zapsán pod č. 2930. Zaměřuje se na oblast obchodního práva, právní vztahy k nemovitostem, stavební řízení, bytovou problematiku a rodinné právo.

Mgr. Ondřej Surga, advokát

Je společníkem advokátní kanceláře. V advokátní kanceláři působí od roku 1997. V roce 1999 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V seznamu České advokátní komory jako advokát zapsán od roku 2003 pod č. 9700. Zaměřuje se na oblast obchodního práva, ochrana osobních údajů, právní vztahy k nemovitostem, společenství vlastníků jednotek, právní úprava nakládání s odpady.

Michaela Pošová, vedoucí sekretariátu