Kupujete nebo prodáváte nemovitost či chcete převést byt dětem za svého života?

Poskytneme Vám veškeré poradenství související s převodem nemovitosti, připravíme kupní, darovací či směnnou smlouvu a návrh na vklad práv do katastru nemovitostí. Zajistíme úschovu kupní ceny.

Chcete začít podnikat, založit společnost nebo převést podíl? Nevíte si rady se správou a chodem Vaší společnosti?

Poskytneme Vám veškeré poradenství a připravíme pro Vás na míru veškerou dokumentaci a učiníme veškeré kroky nezbytné k zahájení podnikání od založení obchodní společnosti, získání živnostenských oprávnění po zápis do obchodního rejstříku.

Připravíme Vám dokumentaci nezbytnou pro řádný chod společnosti a převod podílu včetně zastupování před příslušným rejstříkovým soudem.

Potřebujete připravit smluvní dokumentaci k Vašemu podnikání?

Připravíme Vám na míru smluvní dokumentaci tak, aby co nejvíce vyhovovala Vašim podnikatelským potřebám a zároveň Vás co nejvíce ochránila ve vztazích s odběrateli, poskytovateli nebo jinými smluvními partnery.

Dlužník Vám odmítá zaplatit Vaše pohledávky?

Poskytneme Vám veškeré služby pro vymožení Vašich pohledávek od zaslání předžalobní výzvy, sepsání žalobního návrhu, zastupování v řízení před soudy, podání exekučního návrhu až po přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení.

Rozvádíte se?

Poskytneme Vám veškeré poradenství a služby potřebné pro klidné vyřešení Vaší složité životní situace. Připravíme návrhy na úpravu vztahu ke společným dětem včetně stanovení výživného, návrhu na rozvod manželství a na vypořádání společného jmění manželů. Poskytneme Vám právní zastoupení při jednání se soudy, s bankami a s dalšími institucemi.

Vlastníte nemovitost společně s jedním či více dalšími spoluvlastníky a nemůžete se dohodnout o její správě?

Poradíme Vám s nastavením vztahů při správě společné věci případně Vám připravíme žalobu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví včetně zastupování před soudem.

Soused staví dům a na Vás stavební úřad zapomněl?

Poskytneme Vám veškeré poradenství a služby potřebné pro řádné vyřešení sousedských vztahů. Poskytneme Vám právní zastoupení při jednání se stavebním úřadem v územním i stavebním řízení a při jednání před správními soudy včetně zpracování příslušné žaloby.

Dostali jste se do problémů s placením svých dluhů?

Poradíme Vám s řešením Vaší situace včetně jednání s věřiteli a exekutory, zastupování před soudy a připravíme a podáme insolvenční návrh včetně návrhu na povolení oddlužení.

Způsobil Vám někdo škodu a nemůžete se domoci její náhrady?

Poskytneme Vám veškeré služby pro vymožení Vašich nároků včetně sepsání žalobního návrhu a zastupování v řízení před soudy.

Rádi nabídneme naše zkušenosti a odbornost při řešení těchto situací a mnoha dalších.