• kontrola a návrhy změn stanov
  • příprava shromáždění a členských schůzí
  • změny prohlášení vlastníka
  • smlouvy o výstavbě