Novela občanského zákoníku

Úvod Dne 15. 4. 2020 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Touto novelou dochází …