Rekodifikace

Nejvýznamnější změny v soukromém právu od 1. 1. 2014
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) ze dne 3. února 2012