Jsem tu pro vás od roku 1997

V roce 1997 jsem zahájil kariéru ve společné advokátní kanceláři JUDr. Jana Oškrdala a JUDr. Štěpána Hlucháně. V roce 2003 jsem se stal společníkem této advokátní kanceláře. Čas nezastavíš. Od roku 2022 působím jako samostatný advokát.

Názory, judikatura, komentáře

Nezbytná cesta a hrubá nedbalost

Nabytí nemovité věci bez spojení s veřejnou cestou nelze v České republice s ohledem na historický vývoj právní úpravy pozemkového vlastnictví považovat za projev hrubé nedbalosti.

Neplatný nájem a bezdůvodné obohacení

K vydání bezdůvodného obohacení vzniklého následkem neplatného přenechání nemovitosti k užívání třetí osobě je vůči jejímu vlastníku povinen domnělý pronajímatel. Nárok na náhradu vůči skutečnému uživateli má vlastník pouze v …