Informace o cenách

Cenu za naše právní služby sjednáváme individuálně podle okolností každého případu. V případě konzultací, kontroly smluvních dokumentů, zastupování v soudních a jiných řízeních a při poskytování dalších právních služeb sjednáváme odměnu nejčastěji na základě hodinové sazby a skutečného rozsahu právních služeb.

V případě sepisu smluv o převodech nemovitostí vycházíme zpravidla z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o advokátním tarifu.

Za úschovu peněžních prostředků účtujeme odměnu podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách, náhradách notářů a správců dědictví.

Jsme plátci DPH.

Pojištění odpovědnosti

Pro případ odpovědnosti za škodu jsme pojištěni na základě hromadného pojištění sjednaného Českou advokátní komorou, a to nad povinný limit až do výše 100 mil. Kč.