• převody nemovitostí
  • nájmy a podnájmy
  • spoluvlastnictví
  • přístup k nemovitostem
  • smlouvy o dílo
  • stavební právo
  • správní žaloby