• sportovní právo
  • spolkové právo
  • příprava obchodních smluv
  • všeobecné smluvní podmínky
  • vymáhání nároků v soudních řízeních
  • směnky