Novela občanského zákoníku

Úvod Dne 15. 4. 2020 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Touto novelou dochází …

Rekodifikace

Nejvýznamnější změny v soukromém právu od 1. 1. 2014
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) ze dne 3. února 2012